Wat is MLD?

Manuele Lymfdrainage (MLD) is een zachte, subtiele massagetechniek die zonder tussenstof wordt uitgevoerd op de huid en het direct daaronder liggende bindweefsel. De massagewerkdruk is laag en het tempo rustig en ritmisch. MLD heeft als doel het lymfestelsel te activeren waardoor vocht en afvalstoffen sneller worden afgevoerd; daarnaast verbetert de werking van het afweersysteem.

Een heel bijzonder effect van een juist uitgevoerde manuele lymfedrainage is het in balans brengen van het zenuwstelsel. MLD dempt de orthosympaticus waardoor de parasympaticus beter tot zijn recht kan komen; verder heeft MLD ook een pijndempend effect. Beide aspecten krijgen binnen de originele Voddermethode veel aandacht en bieden veel toepassingsmogelijkheden bij anti-stress behandelingen

Al deze effecten maken de MLD geschikt om bij een breed scala aan klachten/aandoeningen ingezet te worden; gedacht kan worden aan o.a.: stressgerelateerde klachten, (sport) blessures, obstipatie, na (orthopedische) operaties, eczeem, migraine, hyperventilatie, rusteloze benen, spier/gewrichtsklachten, hematomen en bij sommige typen oedeem.

Er bestaan veel oorzaken voor oedeem. Manuele lymfedrainage kan vaak vermindering van klachten bewerkstelligen, hoewel in sommige situaties aanvullende maatregelen nodig zijn zoals een lymftape of steunkous. Lymftaping en MLD vormen dan een goede combinatie.

MLD is een prachtige techniek, waarmee verrassende resultaten zijn te behalen. Het leren van de technieken vraagt wel tijd, oefening, herhaling en geduld. Zeker in het begin is dat niet gemakkelijk en is het nodig  de technieken in te laten slijpen totdat een zgn."Fingerspitzengefühl" ontstaat. Ondersteuning door een ervaren docent met veel praktijkervaring is daarbij onmisbaar! Het aanleren van MLD technieken in een (te) korte tijd levert vaak onzekerheid en  teleurstelling op over de te behalen behandelresultaten.

Investeer daarom in een gedegen opleiding MLD én informeer naar de  vakinhoudelijke kwaliteiten en scholingsachtergrond van de docent!

Manuele lymfedrainage kan gecombineerd worden met andere massagetechnieken.