MLD en Borstgezondheid

Manuele Lymfedrainage is één van de beste massagemethoden om borstgezondheid te verbeteren en in stand te houden. In het zachte borstweefsel bevindt zich een zeer uitgebreid netwerk van fragiele lymfevaatjes en talrijke lymfeknopen. Wanneer er stagnatie optreedt in dit reinigende en afvoerende systeem kunnen er allerlei klachten ontstaan , bijvoorbeeld opgezette, pijnlijke of stugge borsten, cysten en verhardingen. Ook littekens na een operatie kunnen vervelende pijn-en drukklachten veroorzaken die met een combinatie van MLD en Lymftaping vaak heel goed te behandelen zijn

.In toenemende mate wordt MLD van de borst ook preventief toegepast om de conditie van het borstweefsel in goede staat te houden. MLD van de borst is een zachte, weldadige massagebehandeling die zéér ontspannend werkt. Lichaam en geest komen in een meer parasympatische modus waardoor regeneratie en herstel kunnen plaatsvinden.  Veel medisch thermogafen in Nedeland adviseren hun cliënten MLD om laaggradige ontstekingen in het borstweefsel te verminderen en daarmee allerlei klachten te verbeteren. 

Behandeling  met MLD van lymfepathologie ná kanker is in Nederland wettelijk alleen toegestaan door paramedisch opgeleide oedeem-en huidtherapeuten.Het gaat hierbij vaak om oedeemvorming in borst ,arm of okselregio ten gevolge van chirurgische lymfknoopverwijdering, waarbij omleidingroutes in het lymfestelsel moeten worden gezocht en behandeld.