Over Désirée Groen

Na ruim 7 jaar werkzaam te zijn geweest als gymnastiekdocent in het middelbaar onderwijs maakte ik 35 jaar geleden de overstap naar  het beroepsveld  van massage. Zoals zovelen begon ik met een opleiding sportmassage, daarna was ik besmet met het massagevirus. Ik volgde opleidingen in voetreflex, shiatsu, aromatherapie, hotstonemassage en natuurgeneeskunde. In 1991 kwam ik in aanraking met de manuele lymfedrainage; sindsdien vormt dit een van mijn kernactiviteiten.

Ik volgde de  therapeutenopleiding aan de Vodderakademie in Oostenrijk en behaalde het diploma oedeemtherapie. Daarna keerde ik (parttime) terug in het onderwijs als docent MLD aan diverse particuliere opleidingen massage- en sporttherapie en schoonheidsverzorging. Daarnaast hield ik mij bezig met het schrijven van lesmateriaal voor de diverse opleidingen, het opzetten van nieuwe scholingstrajecten MLD, en nam ik een aantal video's over de MLD op.

Ik werkte een tijdlang als vervanger oedeemtherapie binnen de fysiotherapie waar mij de waarde en kracht van de MLD voor soms ernstig zieke patiënten  duidelijk werd. Prachtig werk, emotioneel soms best zwaar!

Daarnaast runde ik mijn eigen praktijk  waarin ik mijn andere massagevaardigheden -al dan niet in combinatie met MLD - met veel plezier kon uitoefenen. Wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds doe.

De laatste jaren ben ik mij meer gaan richten op de toepassingsmogelijkheden van MLD bij stress en stressgerelateerde aandoeningen (stressreductie) en op de toepassingsmogelijkheden van lymftaping.

Stressreductie

De invloed van manuele lymfedrainage op het vegetatieve zenuwstelsel is verbazingwekkend groot en biedt - soms in combinatie met andere behandelingen - veel mogelijkheden om in te zetten bij tal van klachten en aandoeningen. Niet alleen ter ondersteuning van herstel, maar ook preventief ter voorkóming van klachten. In de huidige maatschappij is bij veel mensen de balans tussen ortho-en parasympaticus ver te zoeken, met alle gevolgen vandien!

Lymftaping

De laatste 15 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met lymftaping. Het leuke, gekleurde, elastische tape is vooral bekend als kinesiotaping, maar kan nog veel meer! De resultaten bij littekens,  sportblessures, hematomen, oedeemvorming en fibrose zijn vaak verbazingwekkend.

Een goede theoretische basis voor masseurs is essentieel. Daarom ben ik sinds 6 jaar ook werkzaam als docent anatomie en fysiologie in de opleiding sportmassage (NGS) en als examinator lymfetherapie.

Naast de MLD  hoort ook de voetreflex tot mijn kernactiviteiten. De combinatie van manuele lymfedraiange met deze methode is erg succesvol bij tal van klachten.

In toenemende mate is er belangstelling voor cursussen op maat. In mijn praktijk in Leidschendam, óf op locatie zijn dan ook privetrainingen mogelijk voor MLD, lymftaping en voetreflex of een combinatie hiervan.